1555թ. մայիսի 29 -Պարսկաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ կնքվել է Ամասիայի պայմանագիրը


29-05-1555   |   |  

1555թ. մայիսի 29 -Պարսկաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ կնքվել է Ամասիայի պայմանագիրը, որով Արեւելյան Հայաստանը զավթվել է Սեֆյան Պարսկաստանի, իսկ Արեւմտյան Հայաստանը` Օսմանյան Թուրքիայի կողմից:

Новости Армении и Диаспоры - Ноян Тапан (www.nt.am)