Ճապոնիան եւ Չինաստանը չեն օգտագործի դոլարն իրենց գործարքներում


2012-01-06 17:41:14  |   |   Տնտեսութիւն | 516   
Ճապոնիան եւ Չինաստանը որոշում են ընդունել չօգտագործել դոլարը իրենց երկրների ընկերութիւնների միջեւ գործարքների իրականացման ժամանակ եւ աջակցել իրենց ազգային արժոյթների օգտագործմանը: այս մասին յայտնում է Associated Press-ը:

Իրանը փորձում է հրաժարուել դոլարից


2012-01-06 16:37:54  |   |   Տնտեսութիւն | 451   
Իրանի խորհրդարանում պատրաստւում է նախագիծ, համաձայն որի իրանն իր գործընկեր-երկրների հետ առեւտրաշրջանառութիւնն իրականացնելու է ոչ դոլարային վճարումներով: Այս մասին հաղորդում է “ֆարս” գործակալութիւնը` վկայակոչելով Իրանի

«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԷՆԻԱ» ԲԲԸ-ում դեկտեմբերի 29-ին իրականացուել է 6.02 մլն ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք


2011-12-29 17:11:20  | Հայաստան  |   Տնտեսութիւն | 221   
Դեկտեմբերի 29-ին «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԷՆԻԱ» ԲԲԸ-ում իրականացուել է 6 մլն 20 հազար ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 384.98 դրամ 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռուած փոխարժէքով: Ինչպէս տեղեկացնում էն

«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԷՆԻԱ» ԲԲԸ-ում դեկտեմբերի 28-ին իրականացուել է 8.4 մլն ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք


2011-12-28 19:58:19  | Հայաստան  |   Տնտեսութիւն | 190   
Դեկտեմբերի 28-ին «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԷՆԻԱ» ԲԲԸ-ում իրականացուել է 8 մլն 400 հազար ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 385.79 դրամ 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռուած փոխարժէքով: Ինչպէս տեղեկացնում էն

«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԷՆԻԱ» ԲԲԸ-ում դեկտեմբերի 27-ին իրականացուել է 3.25 մլն ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք


2011-12-27 16:45:25  | Հայաստան  |   Տնտեսութիւն | 265   
Դեկտեմբերի 27-ին «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԷՆԻԱ» ԲԲԸ-ում իրականացուել է 3 մլն 250 հազար ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 386.56դրամ 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռուած փոխարժէքով: Ինչպէս տեղեկացնում էն «ՆԱՍԴԱՔ

«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԷՆԻԱ» ԲԲԸ-ում դեկտեմբերի 23-ին իրականացուել է 4.2 մլն ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք


2011-12-23 16:45:19  | Հայաստան  |   Տնտեսութիւն | 285   
Դեկտեմբերի 23-ին «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԷՆԻԱ» ԲԲԸ-ում իրականացուել է 4 մլն 200 հազար ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 383.75 դրամ 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռուած փոխարժէքով: Ինչպէս տեղեկացնում էն

«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԷՆԻԱ» ԲԲԸ-ում դեկտեմբերի 22-ին իրականացուել է 1.52 մլն ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք


2011-12-22 16:04:25  | Հայաստան  |   Տնտեսութիւն | 263   
Դեկտեմբերի 22-ին «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԷՆԻԱ» ԲԲԸ-ում իրականացուել է 1մլն 520 հազար ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 383.75 դրամ 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռուած փոխարժէքով: Ինչպէս տեղեկացնում էն «ՆԱՍԴԱՔ

«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԷՆԻԱ» ԲԲԸ-ում դեկտեմբերի 21-ին իրականացուել է 5.5 մլն ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք


2011-12-21 19:34:01  | Հայաստան  |   Տնտեսութիւն | 274   
Դեկտեմբերի 21-ին «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԷՆԻԱ» ԲԲԸ-ում իրականացուել է 5 մլն 500 հազար ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 383.01 դրամ 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռուած փոխարժէքով: Ինչպէս տեղեկացնում էն

«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԷՆԻԱ» ԲԲԸ-ում դեկտեմբերի 20-ին իրականացուել է 3.1 մլն ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք


2011-12-20 17:38:54  | Հայաստան  |   Տնտեսութիւն | 215   
Դեկտեմբերի 20-ին «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԷՆԻԱ» ԲԲԸ-ում իրականացուել է 3 մլն 100 հազար ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 382.5 դրամ 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռուած փոխարժէքով: Ինչպէս տեղեկացնում էն

Տեղիէ ունեցելխորհրդակցութիւն` մարզպետներիմասնակցութեամբ


2011-12-19 19:32:28  | Հայաստան  |   Տնտեսութիւն | 211   
Հայաստանի փոխվարչապետ, տարածքայինկառավարմաննախարարԱրմէնԳէորգեանիմօտդեկտեմբերի19-ին կայացած խորհրդակցութեանընթացքումԿԸՀնախագահՏիգրանՄուկուչեանըտեղեկութիւններէներկայացրել առաջիկայտեղականինքնակառավարմանմարմինների, ինչպէսնաեւհամապետականընտրութիւններիկազմակերպմանեւանցկացմանընթացքումտարածքայինկառավարմանեւտեղականինքնակառավարմանմարմիններիննոր Ընտրականօրէնսգրքովվերապահուածլիազօրութիւններիվերաբերեալ: Այսմասինտեղեկացնումէ Տարածքայինկառավարմաննախարարութեան հասարակայնութեանհետկապերիբաժինը: նորԸնտրականօրէնսգրքով, ՏԻՄհերթականընտրութիւններ, բացառութեամբԵրեւանիաւագանուընտրութիւնների, կարողէնանցկացուելտարինմինչեւչորսանգամ: Այսդրոյթնուժիմէջէմտնում2012թ. յունուարի1-ից, եւ2012թ. ընթացքումառաջինՏԻՄընտրութիւններըկըկայանանփետրուարի12-ին: Մարզպետներիմասնակցութեամբանցկացուածխորհրդակցութեանըքննարկուելեն

«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԷՆԻԱ» ԲԲԸ-ում դեկտեմբերի 19-ին իրականացուել է 9.5 մլն ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք


2011-12-19 17:58:13  | Հայաստան  |   Տնտեսութիւն | 207   
Դեկտեմբերի 19-ին «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԷՆԻԱ» ԲԲԸ-ում իրականացուել է 9 մլն 500 հազար ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 382.29 դրամ 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռուած փոխարժէքով: Ինչպէս տեղեկացնում էն

ՎերականգնուելէՀայաստանիգազամատակարարումը


2011-12-19 10:17:04  | Հայաստան  |   Տնտեսութիւն | 168   
Դեկտեմբերի18-ի, ժամը` 11:45-ինվերականգնուելէ հայաստան բնականգազիմատակարարումը, որըդադարեցուելէր դեկտեմբերի16-ին վրաստանիտարածքումՀիւսիսայինԿովկաս-անդրկովկաս1000 մմմայրուղայինգազատարի 67-68-րդ հատուածումվթարաւերականգնողականաշխատանքներկատարելուպատճառով:

Զարգացմանհայկականգործակալութեանեւ Քոււեյթիներդրումայինընկերութեանմիջեւստորագրուելէփոխըմբռնմանյուշագիր


2011-12-17 17:54:32  |   |   Տնտեսութիւն | 210   
Դեկտեմբերի11-15-ըՔոււեյթիՊետութիւնում էրգտնւումԶարգացմանհայկականգործակալութեանգլխաւորտնօրէնՌոբերտՅարութիւնեանիգլխաւորածպատուիրակութիւնը` Հայաստանի եւ քոււեյթիմիջեւ առեւտրատնտեսականյարաբերութիւններիյետագայընդլայնմանհնարաւորութիւնները քննարկելունպատակով: ԸստԶարգացմանհայկականգործակալութեան հասարակայնութեանհետկապերիվարչութեանհաղորդագրութեան, Քոււեյթիառեւտրաարդիւնաբերականպալատում, արդիւնաբերողների եւ ներդրողներիմիութիւնում, ներդրողներիընկերութիւնում, գիւղատնտեսականկազմակերպութիւնում, ԱրաբականտնտեսականզարգացմանՔոււեյթիհիմնադրամում, առեւտրի եւ արդիւնաբերութեանփոխնախարարշէյխՆեմիրալ-սաբահիհետկայացածհանդիպումներիընթացքումլայնօրէնլուսաբանուելեն Հայաստանիտնտեսականներուժը, արտադրուողապրանքատեսակներիարտահանմանհնարաւորութիւնները, համատեղձեռնարկութիւններհիմնելուհեռանկարները, ՀՀտնտեսականզարգացմանխոշորածաւալծրագրերը, ներդրումներիխրախուսման եւ

ՍերժՍարգսեան. Հայաստանիպետականմարմիններըպատրաստէնօժանդակել«Ընկերութիւններիհամաշխարհայինխմբի» ներդրումայինծրագրերին


2011-12-17 16:16:19  | Հայաստան  |   Տնտեսութիւն | 216   
ՆախագահՍերժՍարգսեանըդեկտեմբերի17-ինընդունելէՄեծԲրիտանիայիեւՀիւսիսայինԻռլանդիայիՄիացեալԹագաւորութեանլորդերիպալատիանդամ, բարոնուհիՔերոլայնՔօքսինեւբարոնուհուառաջարկովՀայաստանժամանածչինական«Ընկերութիւններիհամաշխարհայինխումբ» ընկերութեանհիմնադիրեւնախագահդոկտորՋոննիՀոնինեւփոխնախագահՔիթԲենեթին: Չինական«ընկերութիւններիհամաշխարհայինխումբե-ը, որպէսվենչուրայինկապիտալթողարկողընկերութիւն, որտարբերերկրներումներդրումայինծրագրերէիրականացնում, հետաքրքրուածէնաեւՀայաստանիտնտեսութեանմէջներդրումներով: հանդիպմանժամանակբարոնուհիՔօքսընշելէ, որիբրեւՀայաստանիբարեկամ, շարունակումէիրհնարաւորութիւններիչափովաջակցելմերերկրինեւուրախկըլինի, եթէչինականայսընկերութիւնըՀայաստանիտնտեսութեանհեռանկարայինորոշակիոլորտներումներդրումներկատարի: նախագահըողջունելէնախաձեռնութիւնըեւնշել, որՀայաստանիպետականմարմիններըպատրաստէնքննարկելուեւօժանդակելու«Ընկերութիւններիհամաշխարհայինխմբի» ներդրումայինծրագրերին: ինչպէսյայտնումէնՀՀնախագահիՄամլոյգրասենեակից, զրուցակիցներնանդրադարձելէնյատկապէսբարձրտեխնոլոգիաների, հանքարդիւնաբերութեանոլորտներումներդրումայինհնարաւորութիւններին, որոնքվերոյիշեալընկերութեանհետաքրքրութեանշրջանակներումէնեւՀայաստանումհամարւումէնդինամիկզարգացողճիւղեր: ՍերժՍարգսեանըգոհունակութեամբէխօսելհայ-չինականբարձրմակարդակիյարաբերութիւններիմասին, ընդգծելով, որչինականմիշարքընկերութիւններարդէնիսկակտիւգործունէութիւնէնծաւալումհայաստանեանշուկայում` մասնակցելովորոշակիծրագրերի, եւուրախկըլինիդրանցշարքում«Ընկերութիւններիհամաշխարհայինխմբին» եւստեսնելու:

Զարգացման հայկական գործակալութիւնն ընդունել է Հոնկոնգի գործարար եւ ընկերութիւնների համաշխարհային խմբի նախագահ Ջոնի Հոնին


2011-12-16 22:04:12  | Հայաստան  |   Տնտեսութիւն | 234   
Դեկտեմբերի15-17-ըՀայաստանումէգտնւումՀոնկոնգիգործարարեւ ընկերութիւններիհամաշխարհայինխմբի (The Global Group companies) նախագահՋոնիՀոնը: ԸստԶարգացմանհայկականգործակալութեանՀասարակայնութեանհետկապերիբաժնիհաղորդագրութեան, ՋոնիՀոնինուղեկցումէնՄեծԲրիտանիայիԼորդերիպալատիանդամբարոնուհիՔերոլայնՔօքսըեւ ԸնկերութիւններիհամաշխարհայինխմբիփոխնախագահՔիթԲենեթը: ՊատուիրակութիւնըցանկութիւնէրյայտնելծանօթանալուՀՀներդրումայինդաշտինեւ Հայաստանիտնտեսութեանհետեւեալոլորտներին` հանքարդիւնաբերութիւն, բանկային եւ հեռահաղորդակցութիւն: ԱյսառիթովԶարգացմանհայկականգործակալութիւնըկազմակերպելէրգործարարհանդիպում, որտեղպատուիրակութեանըառիթէրընձեռուելհանդիպելհամապատասխանոլորտներիներկայացուցիչներիհետ: ՀանդիպմանըներկայէինԲանկերիմիութեաննախագահ ԱշոտՕսիպեանը, ԷներգետիկայիեւԲնականպաշարներինախարարութեանաշխատակազմիղեկավար ԿարէնՂահրամանեանը,

Ամերիաբանկը շարունակում է համալրել ֆիզիկական անձանց ծառայութիւնների փաթեթը


2011-12-16 21:26:13  | Հայաստան  |   Տնտեսութիւն | 222   
Ամերիաբանկըշարունակումէհամալրելֆիզիկականանձանցծառայութիւններիփաթեթընորառաջարկներով: ԸստԱմերիաբանկիցստացուածհաղորդագրութեան, բանկիհերթականառաջարկըVISA GIFT քարտնէ: Ամանորիշեմինայնկարողէլաւագոյննուէր դառնալամենատարբերնախասիրութիւններիտէրանձանցհամար: ԱմերիաբանկիՆուերքարտնունինրբաճաշակուիւրօրինակդիզայն եւ օրիգինալփաթեթաւորում, ինչնառաւելգրաւիչուհետաքրքիրէդարձնումայն: Քարտըտրամադրւումէընդամէնըմիքանիրոպէիընթացքում: Նուերքարտինուազագոյնսահմանաչափըկազմումէ30000 ՀՀդրամկամ100 ԱՄՆդոլար: VISA GIFT քարտատէրըկարողէօգտուելմիջազգայինVISA ELECTRON քարտիբոլորառաւելութիւններից, գնումներիրականացնելաշխարհիցանկացածկէտում, ուրսպասարկւումէնVISA ELECTRON քարտեր, ինչպէսնաեւկատարել on-line

Քննարկուելէն հայաստանեանբանկայինհամակարգիներդրումայինհնարաւորութիւնները


2011-12-16 21:19:49  | Հայաստան  |   Տնտեսութիւն | 213   
Հայաստանիբանկերիմիութեաննախագահ ԱշոտՕսիպեանըդեկտեմբերի16-ին Զարգացմանհայկականգործակալութիւնում հանդիպել էՀոնկոնգիգործարար եւ ընկերութիւններիհամաշխարհայինխմբի (The Global Group companies) նախագահՋոնիՀոնիգլխաւորածպատուիրակութեանը: ԸստՀԲՄմամլոյծառայութեանհաղորդագրութեան, դեկտեմբերի15-17-ըՀայաստանում գտնուող պատուիրակութեանկազմումէննաեւ ՄեծԲրիտանիայիԼորդերիպալատիանդամբարոնուհիՔերոլայնՔօքսըեւԸնկերութիւններիհամաշխարհայինխմբիփոխնախագահՔիթԲենեթը: Հանդիպմանընթացքումկողմերըանդրադարձելէնհայաստանեանբանկայինհամակարգիներդրումայինհնարաւորութիւններին: Մասնաւորապէս,

Կաթնամթերք արտադրող 3 խոշոր ընկերութիւնների նկատմամբ կիրառուել է առաւելագոյն պատժաչափ


2011-12-16 20:33:43  | Հայաստան  |   Տնտեսութիւն | 213   
Դեկտեմբերի16-ինՏնտեսականմրցակցութեանպաշտպանութեանպետականյանձնաժողովի նիստումներկայացուելեն կաթնամթերքիշուկայիուսումնասիրութեանարդիւնքները: ըստՅանձնաժողովիցստացուած հաղորդագրութեան, կաթնամթերքարտադրողընկերութիւններիգործունէութեանուսումնասիրութեանընթացքումբացայայտուելէնաննախադէպչարաշահումներ` արտադրութեան եւ իրացմանծաւալներովխոշոր3 ընկերութիւններիմօտ: Դրանքէն«Աշտարակկաթը», «ԴուստրՄարիաննան» եւ «Անիկաթը»: «Աշտարակկաթ»եւ «ԴուստրՄարիաննա»ընկերութիւններըզբաղեցնումէնշուկայիմօտ80 %-ը եւ յանձնաժողովիկողմիցճանաչուելէնգերիշխողդիրքունեցող: Յանձնաժողովըապացուցուածէհամարում, որկաթնամթերքիարտադրութեամբզբաղուող3 խոշորընկերութիւններդրսեւորելեն անբարեխիղճմրցակցութիւն: Հաշուիառնելով, որայսընկերութիւններընախկինումմէկանգամարդէնյայտնուելէնՅանձնաժողովիդաշտում եւ

Աւանում նոր ջրագծի շնորհիւ կ'ապահովուի յուսալի ջրամատակարարում


2011-12-16 19:56:32  | Հայաստան  |   Տնտեսութիւն | 193   
Դեկտեմբերի 16-ին Աւան վարչական շրջանի Աճառեան փողոցի 2-րդ նրբանցքում աւարտւում էին նոր ջրագծի կառուցմանաշխատանքները: Վերջին դիտահորում տեղադրւում էր մէկ մեծ` ընդհանուր կարգաւորիչ փական եւ 3

Տիգրան Սարգսեանն ընդունել է «Ռոսագրոլիզինգ» ընկերութեան ղեկավար Վալերի Նազարովին


2011-12-16 19:42:48  | Հայաստան  |   Տնտեսութիւն | 253   
Վարչապետ Տիգրան Սարգսեանը դեկտեմբերի 16-ին ընդունել է «ռոսագրոլիզինգէ ընկերութեան ղեկավար Վալերի Նազարովին: Ըստ ՀՀ կառավարութեան Տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերի վարչութեան հաղորդագրութեան, «Խսհմ-ի փլուզումից յետոյ վերջին 20 տարիների

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15   16    17    18    19    20    21    22    23    24    25